zaglowki

Wyposażenie kotwiczne.

a). Kotwica. Niezależnie od rodzaju kotwicy istotną jest jej waga. Kotwica aby dobrze trzymała musi mieć określone gabaryty a co za tym idzie i wagę. Polski Rejestr Statków stawia następujące wymagania. co do wyposażenia kotwicznego. Wylicza się tzw. wskaźnik wyposażenia wg następującego wzoru:

W= L(0,3B + 0,6H) + 0,3N + 5,5Vk^2/3 [m^2]
L -- długość klasyfikacyjna jachtu
B -- szerokość kadłuba (bez odbojnic)
H -- wysokość boczna N -- pole powierzchni bocznej pokładówki
Vk -- wyporność konstrukcyjna.A-kotwica admiralicji, P-kotwica patentowa Halla lub Grusona, D-kotwica o podwyższonej sile trzymania (Danfortha, Bruce'a, CQR, lub podobna)

b). Łańcuch kotwiczny lub lina. Z tej samej tabeli dla W=25 parametry łańcucha są następujące:
--- łańcuch kotwiczny o długości 45 m i średnicy 6mm.
Łańcuch kotwiczny może być zastąpiony liną której parametry odczytujemy dla tego samego wskaźnika W ale w tablicy 5.3.3. W naszym wypadku odpowiednie odczyty z tabeli wynoszą:
--- lina poliamidowa o średnicy 14 mm lub polipropylenowa o średnicy 18mm. Długość liny taka jak łańcucha. W wypadku stosowania liny zamiast łańcucha przepisy PRSu wymagają aby, pomiędzy liną a kotwicą był zamontowany odcinek łańcucha odpowiadający wskaźnikowi W i o długości L, lecz nie dłuższy niż 12m. Łańcuch kotwiczny, lina lub lina z łańcuchem nosi nazwę: kabel
Połączenie łańcucha z liną wykonuje się za pomocą szekli odpowiedniej wytrzymałości.

Zestaw kotwiczny.Prawidłowo postawiony na kotwicy jacht. Kotwica oznaczona bojką. W przedniej części jachtu (na sztagu) podniesiona czarna kula. W nocy białe światło. Kabel kotwiczny złożony jest z odcinka łańcucha i liny. Może być sam łańcuch lub sama lina. Prosiak o ciężarze kotwicy lub większy ma za zadanie spowodować lepsze trzymanie kotwicy dzięki poziomemu ułożeniu kabla na dnie i amortyzację przy pracy jachtu na fali i wietrze. Długość kabla kotwicznego powinna wynosić min 3-5 krotną głębokość na której kotwiczymy.Kabel kotwiczny składający się z samej linyKabel kotwiczny składający się z liny i łańcucha połączony w kolejności lina - łańcuch - lina. Zaletą takiego połączenia jest łatwość wybierania. Ciężary kotwicy i łańcucha podczas wybierania nie sumują się.