zaglowki


1) Oświetlenie obowiązkowe jachtu w nocy.

1-światło widoczne dookoła widnokręgu 360
2-światlo burtowe lewe 112,2
3-światlo burtowe prawe 112,2
4-swiatlo masztowe 225
6-swiatlo holowania 135


2) Oświetlenie obowiązkowe statku nie przekraczającego 7m.
długości, bez napędu mechanicznego ani żaglowego.

1-prawa i lewa burta.
2-dziób.
3-rufa.


3) Oświetlenie statku o napędzie mechanicznym.

1-prawa i lewa burta.
2-dziób.
3-rufa.


4) Oświetlenie statku żaglowego.

1-lewa burta.
2-dziób.
3-prawa burta.
4-rufa.


5) Oświetlenie jachtu płynącego na żaglach i motorze.

1-lewa burta.
2-dziób.
3-prawa burta.
4-rufa.


6) Oświetlenie statku z niebezpiecznym ładunkiem.

1-lewa burta.
2-dziób.
3-prawa burta.
4-rufa.


7) Oznakowanie statku z niebezpiecznym ładunkiem w dzień.

1-prawa i lewa burta.
2-dziób.
3-rufa.