zaglowki


Prawo drogi
a) Statek żaglowy płynący prawym halsem ma pierwszeństwo przed statkiem żaglowym płynącym lewy halsem.
b) Statek żaglowy zawietrzny ma pierwszeństwo przed statkiem żaglowym nawietrznym.br>


1 statek o napędzie mechanicznym.
a) Statek wyprzedzany ma pierwszeństwo przed statkiem wyprzedzającym.
b) Statek o napędzie mechanicznym ustępuje statkom żaglowym (ma większą manewrowość).
a) Przy kursach na wprost statki o napędzie mechanicznym skręcają w prawo.
b) Statek mechaniczny mający z prawej strony drugi taki statek powinien mu ustąpić.Jacht ustępuje dużym statkom (mają małą manewrowość)