zaglowki

a) Ustawa o kulturze fizycznej
b) Rozporządzenie Rady Ministrów

1) Stopnie Żeglarskie obowiązujące w Polsce
a) Żeglarz jachtowy
b) Sternik jachtowy
c) Sternik morski
d) Kapitan jachtowy

2) Uprawnienia żeglarz jachtowego
a) Żeglarz jachtowy jest uprawniony do prowadzenia jachtu po wodach śródlądowych bez ograniczeń.
b) Żeglarz jachtowy jest uprawniony do pływania na jachcie niezatapialnym pod nadzorem w czasie treningu i regat po wodach morskich.
c) Jeżeli nie macie ukończonych 16lat to uprawnienia wynikające z punktu 1 są w porze dziennej i pod nadzorem.

3) Warunki dopuszczające do egzaminu na patent żeglarza jachtowego.
a) Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
b) Posiadanie sportowej książeczki żeglarskiej.
c) Jeżeli osoba jest niepełnoletnia musi posiadać zgodę rodziców.
d) Zgoda lekarza na pływanie.
e) Ukończone 12lat.
f) Odbycie kursu.
g) Opłata za egzamin.

4) Ubezpieczenia jachtu.
a) OC (obowiązkowe).
b) NW (nieszczęśliwe wypadki) (nieobowiązkowe).
c) CASCO (do wypadku) (obowiązkowe).
d) Mienia załogi.

5) Dokumenty członka załogi.
a) Dowód osobisty lub tożsamościowy np. legitymacja szkolna.
b) Patent (uprawnienia).
c) Książeczka żeglarska.
d) Karta pływacka.
e) Ubezpieczenie.
f) Książka ubezpieczeniowa.
g) Paszport (za granicą).

6) Dokumenty jachtu.
a) Dowód rejestracyjny.
a) Ubezpieczenie.

7) Dodatkowe informacje wymagane na patent.
a) Przepisy lokalne są ważne ale muszą być zgodne z przepisami ogólnymi.
b) Na jachcie liczba środków ratunkowych powinna być równa liczbie załogi.

8) Etykieta jachtowa.
a) Zakaz gwizdania na jachtach.
b) Dowodzący jachtem rozpoczyna posiłek.
c) Kapitan pierwszy schodzi na ląd.
d) Dowodzący jachtem ostatni opuszcza go przy tonięciu.
e) Polecenia wydane przez osobę dowodzącą lub jej pomocnika można dyskutować ale po ich wykonaniu.
Można podać dowódcę do sądu dyscyplinarnego.
f) Nie wystawiać rąk za burtę.
g) Nie poruszać się gwałtownie.
h) Nie hałasować.
i) Nie wchodzić na obcy jacht bez pytania.
j) Dbać o wygląd jachtu.
k) W razie cumowania do innych jachtów przechodzić na ląd po nich od strony dziobu.
l) Odbierać cumy innych jachtów przy ich podchodzeniu do kei.
m) Zakładać liny na zajętym polerze pod obiema linami.
n) W czasie przybijania do porty należy być ubranym.

9) Etykieta flagowa.
a) Banderę stawiamy o 8 rano.
b) Banderę opuszczamy przy zachodzie słońca.
c) Salutowanie statkiem wojennym banderą.

Salutowanie: opuszczamy banderę do połowy masztu i czekamy ,drygi statek wykona tą samą czynność i po chwili ją wciąga z powrotem ,wtedy my możemy wciągnąć naszą.

Różnica między banderą a flagą:
flaga - biało czerwona ,na lądzie
bandera - na statku

10) Ochrona środowiska.
a) Zakaz zaśmiecania.
b) Przestrzegać strefę ciszy.
c) Chronić przed wyciekami z silnika.
d) Używać środków przyjaznych dla środowiska.
e) Używać toalet chemicznych.

11) Postępowanie po zderzeniu z innym jachtem.
a) Spisać protokół (miejsce ,godzina i data zdarzenia ,szczegółowy opis zdarzenia oraz panujące wtedy warunki pogodowe ,wydawane komendy ,nadawane sygnały oraz inne okoliczności).
b) Zawiadomić policję.
c) Powiadomić ubezpieczyciela.
d) Wezwać pogotowie.

12) Definicja statku w ruchu.
Statek w ruch jest to statek niezwiązany pośrednio ani bezpośrednio z dnem nie przymocowany do brzegu i nie stojący na mieliźnie.

13) Definicja statku nie będącego w ruchu.
Jest to statek związany z dnem pośrednio lub bezpośrednio.


zaglowki