zaglowki

SKRÓTY I OZNACZENIA

w. - węzeł - mila morska na godzinę

Mm - mila morska; 1 mila morska = 1,852
°B - stopnie w skali Beauforta, określające siłę wiatru i stan morza. (więcej...)

Kierunki geograficzne:

N - North - północ
S - South - południe
W - West - zachód
E - East - wschód
NW - North West - północny zachód
NE - North East - północny wschód
SW - South West - południowy zachód
SSW - South South West - południowy zachód ku południowi
itd.

zaglowki
zaglowki

Inne:

GPS - Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej; również urządzenie służące do określania pozycji przy pomocy satelitów, będące częścią składową systemu GPS

EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon - radioboja ratunkowa wysyłająca zakodowane sygnały wzywania pomocy, odbierane przez nią satelity i samolot; dzięki tym sygnałom możliwe jest zlokalizowanie urządzenia i szybkie zorganizowanie akcji ratunkowej.

UKF - Ultrakrótkie Fale - częstotliwość fal radiowych; również nazwa radiostacji nadawczo-odbiorczej umożliwiającej komunikację radiową w tej częstotliwości. Zasięg fal UKF jest bardzo ograniczony - do kilkudziesięciu mil morskich.