zaglowki

- B -
bajdewind (ang.close reach) Kurs względem wiatru, podczas którego wiatr wieje od strony dziobu z kierunków zawartych między *trawersem deski a *obszarem kąta martwego.
bajdewind ostry (ang.close-hauled) Szczególny przypadek bajdewindu, podczas którego deska płynie maksymalnie na wiatr.
baksztag (ang.broad reach) Kurs względem wiatru, podczas którego wiatr wieje z kierunków od rufy do *trawersu.
blok (ang.block) Okucie służące do zmniejszenia siły naciągu *wybieranej liny. Składa się z jednego lub kilku krążków, przez które przechodzi lina. Może posiadać dodatkowe ogniwo z krętlikiem przeciwdziałającym skręcaniu się liny.
boja (ang.buoy) Pływający, lecz zakotwiczony na stałe znak nawigacyjny wskazujący istotne dla prowadzenia nawigacji miejsca i rejony, np. *tory wodne, miejsca niebezpieczne, wraki, rejony zamknięte dla żeglugi itp. Boje identyfikuje się na podstawie kształtu, koloru oraz charakterystyki emitowanego światła.
bom (ang.boom) Poziome drzewce otaczające z obu stron żagiel zaczepione do masztu. Do bomu mocowany jest *lik dolny żagla. Bom umożliwia ustawieni żagla pod właściwym kątem w stosunku do wiatru.
bomlinka (linka bomowa) Linka służąca do umocowania bomu do masztu, coraz częściej zastępowana przez specjalny zatrzask.
burta (ang.side) bok kadłuba deski. Wyróżniamy burtę prawą oraz lewą. Burta wystawiona na działanie wiatru nazywa się burtą nawietrzną(ang.weather side), a burta osłonięta od wiatru - burtą zawietrzną (ang.lee side)
- D -
deska (ang.surf) (Kadłub)Część windsurfingu unosząca się na powierzchni wody, połączona z *pędnikiem.
diametralna (ang.centerline) Umowna linia biegnąca wzdłuż deski od dziobu do rufy dzieląca kadłub na dwie symetryczne części.
dryf (ang.leeway) Zboczenie deski z obranego kursu, powstające w wyniku działania wiatru i fali na deskę.
dziób (ang.bow) Przednia część kadłuba.
- F -
fał startowy(ang.starting halyard) Linka zamocowana do przymasztowej części bomu służąca do wyciągania pędnika z wody.
fordewind (ang.run) Kurs względem wiatru, podczas którego wiatr wieje od rufy.
- H -
hals (ang.tack) Termin oznaczający sposób, w jaki deska porusza się w stosunku do wiatru.
hals fałszywy (ang.by the lee) Hals podczas którego nieprawidłowo wybrany został żagiel i bom wychylony jest na tę samą burtę, z której wieje wiatr. Żegluga fałszywym halsem możliwa jest na kursie baksztag.
hals lewy (ang.port tack) Hals, podczas którego wiatr wieje z lewej burty.
hals prawy (ang.starboard tack) Hals, podczas którego wiatr wieje z prawej burty. W świetle prawa jednostka płynąca tym halsem ma pierwszeństwo względem płynących halsem lewym.
halsowanie (ang.beating) Metoda żeglowania polegająca na płynięciu kursami bajdewind na przemian prawego i lewego halsu oraz częstych zwrotach przez dziób. W efekcie pozwala dopłynąć jachtem do miejsc, wymagających przemieszczenia deski pod wiatr.
- I -
icek (ang.telltale) Krótka wstążka lub nić włókienna przywiązana najczęściej do topu masztu, wskazująca kierunek wiatru.
- K -
kadłub (ang.hull) Podstawowa część konstrukcyjna jednostki, deska.
kamizelka asekuracyjna (ang.life vest) Kamizelka noszona przez żeglarzy, mająca pewien zapas wyporności dla utrzymania człowieka na wodzie. Zalecana dla windsurfingowców nie umiejących dobrze pływać.
kieszeń żagla (ang.batten pocket) Jedna z kilku wyprofilowanych kieszeni w tylnej części żagla, ułożonych mniej więcej prostopadle do liku wolnego, do których wkładane są listwy żaglowe. Do kieszeni żagla przechodzącej wzdłóż liku przedniego wsuwany jest maszt.
kilwater (ang.wake) Charakterystyczny ślad na wodzie, pozostawiony przez przepływającą jednostkę.
kurs (ang.course) Kierunek wyznaczony przez linię przechodzącą przez dziób deski i punkt na widnokręgu, ku któremu zwrócona jest deska.
kurs kolizyjny (ang.collision course) Dwie jednostki idą kursami kolizyjnymi, gdy poruszają się w takich kierunkach, że jeżeli żadna z tych jednostek nie zmieni kursu ani prędkości, wówczas dojdzie do ich kolizji.
- L -
lik dolny (ang.foot) Dolny brzeg żagla.
lik przedni (ang.luff) Przedni brzeg żagla, którym jest on nasuwany na maszt.
lik wolny (ang.leech) Tylny brzeg żagla. Żagle mają w tylnej części naszywane kieszenie, w które wkłada się elastyczne listwy zapobiegające łopotaniu liku wolnego.
linka trapezowa Linka przymocowana do bomu, umożliwiająca zaczepienie trapezu.
listwa żaglowa (ang.batten) Cienka, elastyczna, najczęściej plastikowa listwa usztywniająca żagiel. Umieszczana w specjalnych kieszeniach.
- M -
maszt (ang.mast) Podstawowy element pędnika, do którego zamocowany jest żagiel i bom. Sam natomiast jest za pomocą elastycznego przegubu połączony z deską.
miecz (ang.centerboard) (płetwa mieczowa) Drewniana lub plastikowa płetwa opuszczana poniżej kadłuba w celu przeciwdziałania dryfowi.
- N -
nok (ang.end) Zakończenie bomu.
- O -
obszar kąta martwego (ang.no sail zone) Umowny obszar zawierający kursy względem wiatru, podczas których deska ustawiona zanadto pod wiatr nie jest w stanie żeglować do przodu. Jeżeli cel żeglugi wymaga przemieszczania się pod wiatr, wówczas stosuje się metodę halsowania.
odpadanie (ang.bearing away) Zmiana kierunku żaglowania, podczas której deska idzie bardziej z wiatrem, ale jednocześnie deska zostaje nadal na tym samym halsie.
ostrzenie (ang.heading up) Zmiana kierunku żeglowania, podczas której deska idzie bardziej na wiatr, ale jednocześnie deska zostaje nadal na tym samym halsie.
- P -
pędnik Element windsurfingu składający się z masztu, żagla i bomu. Połączony z deską za pomocą elastycznego przegubu.
półwiatr (ang.beam reach) Kurs względem wiatru, podczas którego wiatr wieje z kierunku równoległego do trawersu deski.
przegub (ang.beam reach) Elastyczny element łączący kadłub z pędnikiem i umożliwiający pochylenie pędnika w dowolnym kierunku.
- R -
regaty (ang.race) Wyścigi jednostek żaglowych. Mogą odbywać się w systemie klasowym, albo mogą być przeprowadzane w klasie wolnej, w której rywalizują jednostki różnych klas.
ręka masztowa Ręka znajdująca się po stronie masztu.
ręka szotowa Ręka będąca dalej od masztu.
rotatory Plastikowe wkładki znajdujące się przy maszcie na końcu kieszeni zaglowych, w które wsuwane są listwy usztywniające żagiel jednocześnie nadając mu odpowiedni kształt.
róg halsowy Dolny róg żagla.
róg szotowy Tylny róg żagla, przywiazywany do noku bomu.
róg topowy Dolny róg żagla.
rufa Tylna część kadłuba.
- S -
siła aerodynamiczna (ang.aerodynamic force) Siła napędowa jednostek żaglowych wytwarzana przez wiatr opływający żagle.
skala Beauforta (ang.Beaufort scale) Skala siły wiatru, którą stworzył w 1808 roku brytyjski admirał Sir Francis Beaufort. Składa się z 12 stopni. Kryteria klasyfokacji siły wiatru, oprucz jego prędkości stanowią efekty jakie wiatr o danej sile wywołuje na lądzie i morzu.
skrzynka mieczowa (ang.centreboard case) Szczelina w desce wzdłuż diametralnej, w której umieszczony jest miecz (w przypadku desek mieczowych).
statecznik Mała płetwa umocowana do tylnej części dna deski, stabilizująca kierunek żeglowania.
stopa masztu Dolna część masztu, zakończona przegubem.
strzemiona Uchwyty na stopy, znajdujące się w tylnej częsci pokładu deski.
szyna masztowa Szyna wmontowana w pokład deski wzdłóż diametralnej, do której osadza sie przegub. Umożliwia regulację odległości masztu od dziobu deski.
- Ś -
ślizg (ang.planing) Stan ruchu, podczas którego ciężar deski równoważony jest niemal zupełnie przez wypór dynamiczny. Działanie wyporu dynamicznego powoduje wynurzenie się przedniej części kadłuba z wody i spadek oporu wody pozwalający uzyskać znaczne prędkości.
- T -
taklowanie (ang.rigging) Przygotowanie całego sprzętu do żeglugi.
top masztu (ang.masthead) Wierzchołek masztu.
trapez Specjalny pas z hakiem, zaczepianym o linkę trapezową, w celu zrównoważenia masą ciała siły żagla.
trawers (ang.beam) Kierunek prostopadły do diametralnej deski.
trymlinka (trymszot, napinacz żagla) Linka służąca do przywiązania rogu szotowego do noku bomu.
- W -
wiatr pozorny (ang.apparent wind) Wiatr powstający w czasie ruchu, będący wypadkową wiatru rzeczywistego i wiatru własnego.
wiatr rzeczywisty (ang.true wind) Wiatr będący efektem poziomego przemieszczania się mas powietrza atmosferycznego.
wiatr własny (ang.wind of motion) Wiatr powstający w wyniku ruchu dowolnego przedmiotu względem nieruchomych mas powietrza. Prędkość wiatru własnego jest równa prędkości przedmiotu, a kierunek wiatru jest przeciwny do kierunku ruchu przedmiotu.
wybieranie (ang.sheeting in) Czynność polegająca na ciągnięciu lub naprężaniu zaczepionej liny. Wybieranie żagla polega na naciąganiu linek teg żagla w celu nadania mu odpowiedniego kształtu i sztywności.
wyporność (ang.displacement) Objętość wody wypartej przez kadłub.
- Z -
zwrot przez rufe (ang.gybe) (zwrot z wiatrem) Manewr polegający na zmianie kierunku żeglowania, podczas której deska przechodzi z kursu baksztag jednego halsu na kurs baksztag drugiego halsu. W rezultacie przechodzi się linie wiatru rufą.
zwrot przez sztag (ang.comming about) (zwrot na wiatr) Manewr polegający na zmianie kierunku żeglowania, podczas której deska przechodzi z kursu bajdewind jednego halsu na kurs bajdewind drugiego halsu. W rezultacie przechodzi się linie wiatru dziobem.
- Ż -
żagiel (ang.sail) Odpowiednio wyprofilowany płat tkaniny, na który działa wiatr powodując ruch jednostki żaglowej. Żagiel windsurfingu jest specjalną kieszenią nasuwany na maszt. Posiada również kieszenie na listwy, które go usztywniają i nadają odpowiedni kształt.